Team Leaders for NC22 have been chosen!

17.9.2021


Team Leaders for NC22 have been chosen! NC2022 tiimien vetäjät on valittu! Nu är NC2022 Team Leaders valda!

The planning for Nordic Championships in Åland 2022 is advancing. Yesterday the board of SIHY and the board for Álenskur had a meeting together. The meeting appointed team leaders for each defined area so that the work will proceed. Next step in the planning process is a workshop for each working group. Soon, we will open the website from the previous Nordic Championships and then activate the Facebook page that earlier has been set up for the Nordic Championships for Icelandic horses.

Team Leaders for Nordic Championships 2022:

Project manager: Tarja Nordman 

Competition director: Jens Andersén
Sport: Anni Mainela, Tanja Ufer 

Gaendingakeppni: Hanna Koskinen  

Financial: Elin Andersén, Maija Kipinoinen  

Infrastructure: Pia Eriksson (Ålands Hästsportförening) 

Services: Therese Ling (Àlenskur 

Marketing & Media: Liz Mattsson (Álenskur Åland)

First Aid: Sari Fältmarsch

Under each team leader, there are several responsibility areas with chiefs for each sub-area. 

We really look forward to a fantastic NC 2022 with great commitment! 

#yhdessä #tillsammans #together #IcelandichorseNC2022

 

NC2022 tiimien vetäjät on valittu! 

Ahvenanmaalla pidettävien PM 2022 -kilpailuiden suunnittelu etenee. Eilen SIHY:n ja Álenskurin johtokunnat pitivät kokouksen. Kokouksessa valittiin tiimien vetäjät viiteen eri vastuualueeseen. Seuraavaksi jokainen työryhmä kokoontuu omaan workshoppiin suunnittelemaan kilpailuita omalta osaltaan. Pian avaamme julkiseksi PM-kilpailuiden nettisivut ja Facebook -sivun, jotka ovat olleet käytössä myös aiemmissa PM-kilpailuissa. 

Tiimien vetäjät Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuissa 2022:

Projektijohtaja: Tarja Nordman 

Kilpailujohtaja: Jens Andersén 
Sport: Anni Mainela, Tanja Ufer 

Gaedingakeppni: Hanna Koskinen  

Talous: Elin Andersén, Maija Kipinoinen  

Infra: Pia Eriksson (Ålands Hästsportförening) 

Palvelut: Therese Ling (Àlenskur) 

Markkinointi & Media: Liz Mattsson (Álenskur Åland)

Ensiapu: Sari Fältmarsch

Jokaisen tiimin alla on useita vastuualueita, joilla on omat päälliköt. 

Odotamme innolla upeita Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuita 2022!

#yhdessä #tillsammans #together #IcelandichorseNC2022

 

Nu är NC2022 Team Leaders valda!


Arbetet med Nordiska Mästerskapen på Åland 2022 framskrider i snabb takt. Igår kväll träffades representanter från FIHF:s styrelse och Álenskur styrelse för ett gemensamt möte. Mötet utsåg teamledare för respektive områden så att arbetet skall fortskrida. Nästa steg är workshop för respektive arbetsgrupp. Vi kommer inom en snar framtid öppna den vilande hemsidan från tidigare mästerskapstävling samt aktivera Facebook sidan som finns upprättat för NC. 

Följande teamleaders är nu utvalda för Nordiska Mästerskapen 2022: 

Projektledare: Tarja Nordman

Tävlingsledare: Jens Andersén 

Sport: Anni Mainela, Tanja Ufer 

Gaedingakeppni: Hanna Koskinen  

Finans: Elin Andersén (Álenskur), Maija Kipinoinen (SIHY/FIHF)

Infrastruktur: Pia Eriksson (Ålands Hästsportförening) 

Service: Therese Ling (Álenskur) 

Marketing & Media: Liz Mattsson (Álenskur Åland)

First Aid: Sari Fältmarsch

Under varje Team Leader finns ett antal ansvarområden med chefspersoner för respektive under område. 

Vi ser med stort enegangemang framemot ett fantastiskt NM 2022! 

#yhdessä #tillsammans #together #IcelandichorseNC2022