Rekisteröinti

Varsan syntymän ilmoittaminen

Suomessa syntynyt varsa on ilmoitettava syntyneeksi oman alueen hevosjalostusliittoon mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Mitä nopeammin varsomistodistus palautetaan liittoon, sitä edullisemmaksi rekisteröinti tulee. Varsa ilmoitetaan rekisteriin heti syntymän jälkeen. Se tapahtuu lähettämällä astutus-/varsomistodistus täytettynä oman alueen hevosjalostusliittoon kuukauden sisällä varsomisesta. Myös tyhjäksi jääneen tai luoneen tamman varsomistodistus lähetetään liittoon.

Hevosjalostusliitot

Varsominen voidaan ilmoittaa myös sähköisesti Hippoksen Heppa järjestelmän kautta

OHJEET

Varsan tunnistaminen

Tunnistus tilataan oman alueen hevosjalostusliitosta. Syntymätodistus annetaan tunnistajalle. Syntymätodistus saadaan oriinpitäjältä, kun varsan astutus- ja varsamaksut on maksettu. Tunnistuksen pitäisi tapahtua ennen vieroitusta, mutta kuitenkin niin vanhana, että varsakarva on ainakin lähes kokonaan vaihtunut (varsakarvan väri saattaa poiketa hyvinkin paljon hevosen todellisesta väristä).

Kaikista Suomessa syntyneistä, Suomeen ensirekisteröitävistä varsoista otetaan tunnistuksen yhteydessä DNA -näyte (veri- tai jouhinäyte) polveutumisen varmistamiseksi ja varsoihin asennetaan mikrosiru. Varsan oma DNA testataan sekä isään että emään. Mikäli varsan emätamma on tuontihevonen, joka tunnistetaan yhtä aikaa varsan kanssa, tai mikäli tammasta ei jostakin muusta syystä ole aiemmin otettu dna-näytettä, kannattaa siitä ottaa dna-näyte samalla.

Varsan rekisteröinti

Hevosjalostusliittojen edustajat toimittavat Suomen Hippokseen tunnistuslomakkeen, syntymätodistuksen ja mahdolliset omistajanvaihdokset. Rekisteröitävän varsan asiakirjat lähetetään hevosjalostusliitosta vasta, kun tunnistusmaksu on maksettu.

Islanninhevosvarsan rekisteröinnissä Hippos ja Suomen Islanninhevosyhdistys tekevät yhteistyötä. Islanninhevosvarsojen nimeämisessä on FEIF:in asettamat säädökset, joiden toteutumista valvotaan WorldFengur tietokannan kautta ja ennen lopullista rekisteröintiä ja hevospassin valmistusta on hevonen rekisteröity myös WorldFengur tietokantaan.
Rekisteröinnin valmistuttua varsan omistajalle lähetetään rekisteröintilasku Hippoksesta ja WorldFengur rekisteröinnin osalta Suomen Islanninhevosyhdistykseltä. Varsan hevospassi lähetetään omistajalle, kun rekisteröintilasku on maksettu.

Lisätietoja Suomessa syntyneen varsan rekisteröinnistä: http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/varsan_rekisterointi

Rekisteröintihinnasto

http://www.hippos.fi/suomen_hippos_ry/suomen_hippos_ry/palveluhinnasto/rekisterointi

Tuonti-islanninhevosen rekisteröinti

Kaikkien EU:n sisämarkkinahevosten sekä EU:n ulkopuolelta tulevien tuontihevosten identiteetti tulee varmentaa (hevosten tunnistustiedot tarkastetaan ja verrataan alkuperämaan passin tietoihin paikan päällä) ennen tietojen tallentamista. Tunnistetietojen varmentamisia tekevät hevosjalostusliittojen virkailijat (www.hevosjalostusliitot.fi). Tunnistuksen Tietojen varmentamisen yhteydessä tunnistajalle luovutetaan alla luetellut dokumentit.

Rekisteröitävän hevosen asiakirjat lähetetään hevosjalostusliitosta eteenpäin vasta, kun tunnistusmaksu on maksettu.

Maahantuodun islanninhevosen rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat:

- Alkuperäinen jalostusjärjestön myöntämä hevospassi

- Alkuperämaassa tehty omistajavakuuskaavake eli Certificate of Ownership, pakollinen vuonna 2009 ja sen jälkeen maahantuoduilla islanninhevosilla. Mikäli tätä kaavaketta ei ole, on se hankittava hevosen lähtömaasta edelliseltä omistajalta jälkikäteen, jotta hevonen voidaan rekisteröidä.

- Omistajanvaihdokset maahantuonnista lähtien

- Kaikki hevoset on tarkastettava lähtömaassa virkaeläinlääkärin toimesta ennen maahantuontia. Todisteena tästä EU:n sisämarkkinakauppahevosilla on oltava TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus ja EU:n ulkopuolelta tulevilla hevosilla CVED-todistus. Tämä todistus omistajan on säilytettävä viiden vuoden ajan maahantuonnista. Suomen Hippos tarkastaa maahantuontia varten tehdyn terveystodistuksen vuoden 2012 alusta lähtien rekisteröinnin yhteydessä.

- Jalostuskäyttöön tuleville hevosille suositellaan DNA-määrityksen (veri- tai jouhinäyte) ottamista tunnistuksen yhteydessä.

Lisätietoja tuontihevosen rekisteröinnistä: http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/hevosen_tuonti_ja_vienti/tuontiratsun_ja_-ponin_rekisterointi

Suomen Hippos

EU:n komissio on antanut hevoseläinten tunnistamisesta asetuksen, joka astui voimaan 1.7.2009. Asetuksen mukaan kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja rekisteröidä.

Hevosrekisteriä Suomessa pitää Suomen Hippos ry, joka rekisteröi kaikki Suomessa syntyneet varsat. Hippoksen tietokantaan merkitään myös EU:n sisämarkkinakaupan alueelta tulleet sekä maahantuodut hevoseläimet. Hevosrekisteri on jalostus- ja kilpailutoiminnan perusta, joka myös turvaa kasvattajien ja hevosenomistajien oikeudet.

World Fengur

Kaikki Suomen Hippoksen rekisteriin merkittävät Suomessa syntyneet hevoset kirjataan myös World Fengurin maailmanlaajuiseen islanninhevosrekisteriin. Omistajatietojen päivittäminen on omistajien vastuulla eikä niitä päivitetä ilman omistajan pyyntöä. WorldFengur palvelee myös kansallisten kilpailujen ja jalostusnäyttelyiden järjestäjien virallisena rekisterinä, joten kilpailevien/jalostusarvosteltavien hevosten tulee olla rekisteröitynä sinne. Hevosen synnyinmaa vastaa perusrekisteröinnistä.

Suomessa syntyvät varsat rekisteröidään automaattisesti myös WorldFenguriin yleisen rekisteröintiprosessin aikana. WorldFengur rekisteröinnistä sekä siihen liityvistä muista palveluista vastaa Suomen Islanninhevosyhdistys. Rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan myös varsan nimen oikeinkirjoitus ja nimen hyväksyntä voimassa olevien nimeämissääntöjen mukaisesti. WorldFengurin perusrekisteröinnin ulkopuolisista palveluista/tehtävistä SIHY veloittaa 15€/varsa koskien kaikkia Suomessa syntyneitä varsoja alkaen 2017 syntyvästä ikäluokasta.