Astutustoiminta

Islanninhevonen on puhdas rotu, jota ei pidä risteyttää muiden hevos- tai ponirotujen kanssa.

PUHDASROTUINEN ISLANTILAINEN

Islanninhevonen on puhdas rotu, jota ei pidä risteyttää muiden hevos- tai ponirotujen kanssa. Puhdasrotuinen islanninhevostamma astutetaan aina puhtaalla islanninhevosoriilla! Astutukseen käytettävällä islanninhevosoriilla on oltava jalostukseenkäyttöoikeus. Jalostukseenkäyttöoikeuden myöntää Suomen Hippos ry.

Saadakseen jalostukseenkäyttöoikeuden Suomessa oriin on saavutettava islanninhevosnäyttelyssä tietty pisteraja. Islantilaisen ja/tai FEIF-järjestelmän mukaisen arvostelun tulos vahvistetaan näyttelyssä. Oriin on läpäistävä yksityiskohtainen eläinlääkärintarkastus ja saatava jalostuskäyttöä puoltava röntgenlausunto. Lisäksi oriista otetaan verinäyte polveutumisen varmistamiseksi ja vuosittain ennen astutuskauden alkua CEM-testi tarttuvan kohtutulehduksen riskin poissulkemiseksi. CEM-näytteen ottaa eläinlääkäri, joka lähettää näytteen tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Vuodesta 2014 alkaen niistä islanninhevosoriista, joita ei käytetä keinosiemennykseen, otetaan CEM-testi vuonna 2014 ja sen jälkeen vähintään viiden kalenterivuoden välein ja aina sen jälkeen, mikäli oritta on käytetty jalostukseen ulkomailla. Edelleen kaikki keinosiemennyksellä käytössä olevat oriit on testattava vuosittain. 

Jalostukseenkäyttöoikeuden saanut ori ei saa ottaa vastaan muunrotuisia tammoja.

SIHY:n jalostusvaliokunta ei anna virallisia eikä epävirallisia orisuosituksia, mutta valiokunnalta voi pyytää apua oriiden ja niiden jälkeläisten tietojen etsimisessä. Jalostussivuilta löydät laajat tiedot hyväksytyistä oriista sekä niiden näyttelyssä arvostelluista jälkeläisistä.


Todistukset ja rekisteröinti - tammanomistajat


Astutus- ja varsomistodistus

Kaikki jalostukseen hyväksytyllä oriilla astutettujen tammojen omistajat saavat oriinomistajalta astutustodistuksen, jonka alaosassa on varsomistodistus. Varsomisen tapahduttua tammanomistajan tulee lähettää varsomistodistus huolellisesti täytettynä oman alueen hevosjalostusliittoon. Varsomistodistus palautetaan myös silloin, kun tamma on jäänyt tyhjäksi, luonut tms. Varsomistodistukseen tulee liittää eläinlääkärintodistus, jos tamma on luonut vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen tai jos tamma on kuollut kantavana.

Syntymätodistus

Saatuaan tiedon varsan syntymästä oriinpitäjä toimittaa tammanomistajalle varsan allekirjoitetun syntymätodistuksen, minkä perusteella varsa voidaan rekisteröidä. Syntymätodistuksen toimituksen ehtona on, että astutus- ja varsamaksut on suoritettu oriinpitäjälle.

Rekisteröiminen

Varsa ilmoitetaan rekisteriin heti syntymän jälkeen. Se tapahtuu lähettämällä astutus-/varsomistodistus täytettynä oman alueen hevosjalostusliittoon kuukauden sisällä varsomisesta. Myös tyhjäksi jääneen tai luoneen tamman varsomistodistus lähetetään liittoon.

Mitä nopeammin varsomistodistus palautetaan liittoon, sitä edullisemmaksi rekisteröinti tulee. Rekisteröintimaksu on edullisin, kun todistus saapuu hevosjalostusliittoon kuukauden sisällä varsomispäivästä. Maksu korottuu, kun todistus saapuu varsan ensimmäisen elinkuukauden jälkeen, mutta kuitenkin syntymävuoden loppuun mennessä. Mikäli ilmoitus saapuu tätä myöhemmin, rekisteröinnin hinta nousee huomattavasti.

Varsan tunnistuksen tekee hevosjalostusliiton virkailija, joka saapuu paikalle sovittuna aikana. Varsasta kirjataan ylös väri ja merkit sekä otetaan dna-näyte polveutumismääritystä varten ja asennetaan mikrosiru. Tunnistajalle luovutetaan tunnistuksen yhteydessä varsan syntymätodistus, jonka oriinpitäjä on lähettänyt kuitiksi siitä, että asiaan kuuluvat varsamaksut on maksettu. Tunnistajalle annetaan mukaan myös mahdolliset varsaa koskevat omistajanvaihdoslomakkeet.

Rekisteröitävän varsan asiakirjat lähetetään hevosjalostusliitosta eteenpäin, kun tunnistusmaksu on maksettu.

Rekisteröinnin valmistuttua varsan omistajalle lähetetään rekisteröintilasku. Varsan hevospassi lähetetään omistajalle, kun rekisteröintilasku on maksettu

Omistussuhteet

Jotta varsan kasvattajaksi rekisteröitäisiin oikea henkilö, tamman omistajanvaihdokset tai vuokrasopimukset pitää olla rekisterissä varsan syntymähetkellä. Varsan kasvattajaksi rekisteröidään automaattisesti varsan emän omistaja, mikäli kasvattajarekisteriin ei ole tehty ilmoitusta hallintaoikeuden siirrosta.

Hevosjalostusliittojen osoitteet löytyvät astutustodistuksesta ja Suomen Hippoksen sivuilta.


Todistukset ja rekisteröinti - oriinomistajat


Astutusluettelot palautetaan Suomen Hippoksen ratsu- ja poniosaston sijasta oman alueen hevosjalostusliittoon yleensä 15.10 mennessä.

Tammanomistajat palauttavat varsomistodistukset oman alueen hevosjalostusliittoon. Näin siksi, että hevosjalostusliittojen tunnistajat saisivat tiedon omalla alueellaan syntyvistä varsoista ja pystyisivät suunnittelemaan tunnistuskäynnit alueellaan paremmin.

Astutusluetteloiden täyttäminen ja astutuskirjat jalostusohjesäännön mukaisesti oriinpitäjän tulee pitää astutusluetteloa kaikista oriin astumista tammoista. Luetteloon merkitään kaikki oriilla astutetut tammat astutusten mukaisessa järjestyksessä. Oriin kanssa laitumella olleen tamman kohdalle tulee merkitä laitumellaoloaika, muuten merkitään astutuspäivämäärät kiimoittain. Luetteloon tulee merkitä myös ne tammat, jotka ovat olleet oriin kanssa laitumella varsinaisen astutuskauden ulkopuolella tai jotka eivät ole näyttäneet kiimaa ja ovat kuitenkin olleet oriin kanssa.

Jos tammaa ei ole merkitty astutuslistaan astutusvuonna, varsan sukutauluun tulee isäoriin kohdalle merkintä "EI HYVÄKSYTTY". Tämä tarkoittaa varsan näyttely- ym. oikeuksien menettämistä.

Luetteloon tulee merkitä tamman nimi kokonaisuudessaan, tamman rekisterinumero, rotu ja omistajatiedot. Astutusluettelot toimivat rekisteröinnin pohjana. Tiedot syötetään tietokoneelle jo astutusvuonna. Puutteellisesti täytetyt luettelot palautetaan oriinpitäjälle. Astutuksen tapahduttua astutustodistuksen päällimmäinen sivu annetaan huolellisesti täytettynä tammanomistajalle. Kun tamma varsoo / luo / jää tyhjäksi, täyttää tammanomistaja astutustodistuksen varsomisosan ja lähettää sen hevosjalostusliittoon. Oriinpitäjä kirjoittaa varsalle syntymätodistuksen, kun hän on saanut tiedon varsomisesta ja kaikki sovitut maksut on suoritettu. Lomakkeen alin osa jää oriinpitäjälle.

Oriinomistaja puolestaan lähettää tammanomistajalle syntymätodistuksen, joka luovutetaan tunnistajalle, kun varsa rekisteröidään Suomen Hippoksen yleiseen hevosrekisteriin. Suomen Hippos kokoaa tiedot astutus- ja varsomistilastoihin.