Ilmoittautuminen johtokuntaan

Tervetuloa mukaan SIHY:n johtokuntatyöhön!

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittautua ehdokkaaksi SIHY:n syyskokouksessa vapautuviin johtokuntapaikkoihin viimeistään 14 vrk ennen kokousta eli 17.9.2021 mennessä. Ehdokkaat julkaistaan syyskokouksen esityslistassa nimellä. 

Johtokunnan vastuutehtävien toimenkuvaukset löydät TÄSTÄ

Johtokunnan tehtävät ja velvollisuudet (SIHY:n säännöt, pykälä 11 §): 

Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä ja valitsee johtokunnan jäsenet ainakin seuraaviin vakituisiin tehtäviin johtokunnassa: 

  1. Puheenjohtaja
  2. Varapuheenjohtaja
  3. Rahastonhoitaja
  4. Sihteeri
  5. Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja
  6. Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja
  7. PR-valiokunnan puheenjohtaja
  8. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
  9. Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja 

Näihin tehtäviin valittujen johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puheenjohtaja, rahastonhoitaja, jalostusvaliokunnan puheenjohtaja, koulutusvaliokunnan ja PR-valiokunnan puheenjohtaja ovat erovuorossa parittomina vuosina ja varapuheenjohtaja, sihteeri, urheiluvaliokunnan puheenjohtaja ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ovat erovuorossa parillisina vuosina pidettävissä syyskokouksissa. Toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy siinä syyskokouksessa, jossa jäsen on erovuorossa. Muiden johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksessa ja päättyy sitä seuraavassa syyskokouksessa. Johtokunnan jäsenet saavat edustusetuna yhdistyksen jäsenyyden johtokunnassa toimimisen ajaksi.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä edellyttäen, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Läsnäolijoiksi lasketaan myös etäyhteydessä olevat jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnan kokouksessa on laadittava pöytäkirja, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Johtokunta hoitaa yhdistyksen hallinnon, toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset ja edustaa yhdistystä.

 Johtokunnan tehtäviin kuuluu erityisesti

- asettaa jalostus-, koulutus-, urheilu-, PR- ja nuorisovaliokunta

- pitää yhteyttä paikalliskerhoihin ja käsitellä näiden ehdotuksia

- valita yhdistyksen edustajat FEIF:n sekä muihin alan kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin tarpeen mukaan

- vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt yhdistyksen toimintaa varten 

- huolehtia jäsenlehden julkaisemisesta ja valita lehdelle päätoimittaja 

- määrätä sopiva henkilö huolehtimaan yhdistyksen mainos-, myynti- ja esitemateriaalin ja muun esineistön ja materiaalin asianmukaisesta säilytyksestä 

Eroavan johtokunnan jäsenen, joka on ollut nimetyssä tehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, jalostusvaliokunnan, urheiluvaliokunnan, nuorisovaliokunnan, koulutusvaliokunnan ja PR-valiokunnan puheenjohtajat), tulee huolehtia asianmukaisesti tehtäviensä siirtämisestä seuraajalleen. 

Ilmoittaudun johtokuntaan

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.