SRL:N KILPAILUREKISTERISSÄ OLEVIEN HEVOSTEN TIETOJEN SIIRTÄMINEN SUOMEN HIPPOKSEN TIETOKANTAAN

Nina Auvinen
10.6.2016

10.06.2016

SRL:N KILPAILUREKISTERISSÄ OLEVIEN HEVOSTEN TIETOJEN SIIRTÄMINEN 
SUOMEN HIPPOKSEN TIETOKANTAAN


EU:n hevospassista annetun uuden asetuksen vaatimukset astuivat voimaan 1.1.2016. 
Suurimpana muutoksena on ilmoittamisvelvoite tietokantaan kaikille niille hevoseläimille, jotka eivät siellä vielä ole.

Kaikki ennen 1.1.2016 Suomeen tuodut hevoset ja ponit on merkittävä tietokantaan viimeistään 31.12.2016 mennessä. 
Suomen Hippos vastaa tietokannasta kaikkien hevosten ja ponien osalta (pl. Irlannin cobit sekä Eestin raskasvetohevoset). 
Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry ovat sopineet yhteistyöstä SRL:n kilpailurekisterissä olevien hevosten 
tietojen tallentamisesta Suomen Hippoksen tietokantaan. SRL huolehtii tietojen tallentamisesta veloituksetta niiden hevosten osalta, 
joiden tiedot on merkitty SRL:n kilpailurekisteriin ennen 31.12.2015.


Tietojen siirtämiseksi Suomen Hippoksen tietokantaan hevosesta tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuja lomake 
”SRL:n kilpailurekisterissä olevan hevosen ilmoittaminen Suomen Hippoksen tietokantaan” sekä kopio hevospassista. 
Hevospassin kopio tulee olla ajan tasalla ja otettu maksimissaan 30 vuorokautta ennen tietojen toimittamista. 
Passikopion tulee olla oikeaksi todistettu ja siihen tulee merkitä kopiointipäivämäärä.

Lomake ja oikeaksi todistetut passin kopiot tulee toimittaa SRL:n toimistoon viimeistään 31.10.2016. 
Tämän jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Ilmoitettaessa uusia, ei SRL:n rekisterissä olevia, hevosia tietokantaan, tulee Suomen Hippokseen toimittaa asetuksen mukaisesti 
alkuperäinen tunnistusasiakirja. Nyt siirrettäessä tietoja SRL:n rekisterissä olevista hevosista, on Eviran kanssa sovittu,
että tässä yhteydessä riittää passin kopiot, koska alkuperäinen tunnistusasiakirja on tarkastettu SRL:n kilpailurekisteröinnin yhteydessä.

Lomakkeeseen merkitään hevosen omistaja, joka on merkitty SRL:n kilpailurekisteriin. Mahdolliset omistajanvaihdokset huolehditaan 
loppuun Suomen Hippoksen kautta tietokantaan merkitsemisen jälkeen.

Lomake ja passikopio toimitetaan:
Suomen Ratsastajainliitto / Minttu Kuusisto
Radiokatu 20
00093 VALO

1.6.2016 jälkeen Suomeen tuodut hevoset on ilmoitettava merkittäväksi tietokantaan 30 vuorokauden kuluessa hevosen tultua Suomeen.
Mikäli sinulla on hevonen, jota ei ole merkitty aiemmin SRL:n kilpailurekisteriin eikä Suomen Hippoksen tietokantaan, 
ota yhteyttä Suomen Hippokseen, p. 020 760 5257/Sanna Uotila, sanna.uotila@hippos.fi.
Vain tietokantaan merkityllä hevosella ei ole oikeutta osallistua jalostusohjelmiin, vaan jalostushevosten tiedot tulee varmentaa Hevosjalostusliiton virkailijan toimesta.

EU:n tunnistusasetuksen mukaisesti hevosen omistaja on vastuussa siitä, että hevosen tiedot ovat tietokannassa ajan tasalla.
Lisätietoja hevosten tunnistusasetuksesta Eviran sivuilla https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/hevoselaimet/uusi/

LOMAKE

 

http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/srl_n_kilpailurekisterissa_olevien_hevosten_tietojen_siirto_hippoksen_tietokantaan