HOX! HOX! HOX! Joukkueenjohtajan paikka avoinna!

Anu Siivonen
21.5.2019

Kuva: Eliisa Mönkäre
Kuva: Eliisa Mönkäre

Islanninhevosten askellajiratsastuksen maajoukkueelle etsitään toista joukkueenjohtajaa.

Joukkueenjohtaja vastaa yhdessä toisen joukkueenjohtajan Sirpa Brumptonin kanssa kokonaisuudessaan toimikautensa ajan maajoukkuetoiminnan organisoinnista ja toteutuksesta. Joukkueenjohdon velvollisuus on valvoa ratsastajien ja joukkueen etuja sekä toimia tiedonvälittäjänä kilpailuorganisaation ja ratsastajien välillä. Maajoukkuejohtaja on vastuussa SIHY:n urheiluvaliokunnalle ja johtokunnalle.

 

Joukkueenjohtajan tehtävänä on hoitaa:

 • Viestintää ja PR-toimintaa, kuten tiedotusta, some-viestintää, toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimista sekä mahdollisten edustustilaisuuksien organisoimista.
 • Joukkueen tapaamisten, leirityksien ja valmennusten järjestämistä valmennuskaudella.
 • Kilpailukaudella seurata kilpailutuloksia ja tehdä näiden pohjalta ehdotus joukkueesta.
 • Ennen MM-kilpailuita olla yhteistyössä kilpailujärjestäjän sekä tarvittaessa FEIF-toimiston ja urheiluvaliokunnan kanssa. Lisäksi auttaa tarvittaessa joukkuetta matka- tai majoitusjärjestelyjen kanssa.
 • Kilpailupaikalla olla läsnä ensimmäisenä sekä viimeisenä ja tässä välissä joukkueen tavoitettavissa 24/7. Auttaa ratsukoita valmistautumaan kilpailusuorituksiin, olla tarvittaessa läsnä eläinlääkärin tarkastuksissa, lämmittelyssä, collectingissä, varustetarkastuksessa ja palkintojenjaossa. Joukkueenjohtajat organisoivat joukkuepalaverit, joukkuevalokuvaukset, avajaiset ja päättäjäiset. He osallistuvat joukkuejohtajien kokouksiin kilpailujärjestäjien kanssa ja tiedottavat aktiivisesti joukkuetta koko kilpailuiden ajan.
 • Hallinnollisina tehtävinä mm. maajoukkuetoiminnan budjetin laadinta.

 

Vaatimukset toimeen:

 • hyvä laji- ja sääntötuntemus
 • hyvä järjestely- ja paineensietokyky
 • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • hyvän suomen kielen taidon lisäksi sujuva englannin kielen taito, ruotsin kielen taito on eduksi
 • perustason IT ja sosiaalisen median taidot

 

Joukkueenjohtajalle maksettavat korvaukset:

PM- ja MM -kilpailuista maksetaan päivärahaa kilpailuiden järjestävän maan mukaan, kuitenkin enintään kutsussa mainituista päivistä ja kahdesta matkustuspäivästä. Lisäksi korvataan majoituskulut. SM-kilpailuista maksetaan kilometrikorvaukset, majoitus ja ruokailut. WR-kilpailuista korvaus tapauskohtaisesti ja erikseen sovitusti.

 

Tämä rekrytointi kattaa vuoden 2019 Berliinin MM-kilpailut, joiden ajankohta on 1.-11.8.2019. Toisen joukkueenjohtajan paikan jättävä Pia Ralli on lupautunut opastamaan tehtävään ja auttamaan käytännön asioissa vielä ennen varsinaista kisamatkaa.

 

Hakemukset 31.5. mennessä urheiluvaliokunnalle urheilu@islanninhevonen.net.