Työhuone PM 2010 -projektihuone

Näyttelyt ja arvostelujärjestelmä

© Johanna Viitanen
Nistingur frá Fageräng ja Leena Visuri, syksyllä 2006

Päivitetty 29.3.2010

Islanninhevosnäyttelyt ja arvostelujärjestelmä

Jalostuskäyttöön tarkoitetut islanninhevoset ja niiden jälkeläiset arvostellaan Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) ja Suomen Hippoksen (SH) yhteisissä näyttelytilaisuuksissa. Suomen Hippos ry. on kaikkea hevosjalostusta ohjaava kattojärjestö, mutta suurimman osan islanninhevosten käytännön jalostustyöstä tekee Suomen Islanninhevosyhdistys ry.

ARVOSTELUJÄRJESTELMÄ

Näyttelyssä arvostelee kaksi tuomariryhmää: 2-3 kansainvälistä FEIF-tuomaria (kokonaisarvosteltavat) tai yksi kansainvälinen FEIF-tuomari ja 1-2 kansallista jalostustuomaria (3-vuotiaat ja nuoremmat). Kummankin tuomarilautakunnan puheenjohtajana toimii Suomen Hippoksen tamma- ja varsalautakunnan jäsen. Lisäksi näyttelylautakuntaan kuuluu yksi eläinlääkäri. Lisäksi paikalla on kaksi sihteeriä sekä muita toimihenkilöitä.

Arvioinnin perusteena käytetään FEIF:n arvostelujärjestelmää. Arvosteluskaala on 5-10. Kokonaisarvosteltavien hevosten yhteispisteet muodostuvat eri arvostelukohtien painotetuista keskiarvoista (arvostelukohdan ominaisuudesta annettu pistemäärä kerrotaan painoarvolla, saadut summat lasketaan yhteen ja jaetaan painoarvojen summalla jolloin saadaan rakenteen tai ratsastusominaisuuksien lopullinen pistemäärä). Suomi siirtyy vuonna 2003 muiden FEIF-maiden tavoin islantilaisen mallin mukaiseen näyttelyjärjestelmään. Järjestelmän vaihtaminen ei vaikuta aiempiin näyttelytuloksiin.

Rakennepisteet muodostavat 40 prosenttia ja ratsastusominaisuudet 60 prosenttia yhteispisteistä.

OMINAISUUDET JA NIIDEN PAINOTUKSET

Rakenne
Pää 3
Kaula, lapa ja säkä 10
Ylälinja 3
Sopusuhtaisuus 7,5
Jalkarakenne 6
Jalka-asennot 3
Kaviot 6
Jouhet 1,5

Ratsastusominaisuudet
Töltti 15
Ravi 7,5
Passi 10
Laukka 4,5
Ratsastettavuus 9
Yleisvaikutelma 10
Käynti 4

NÄYTTELYN AJANKOHTA

Suomessa järjestetään vuosittain yksi tai kaksi islanninhevosnäyttelyä. Näyttely järjestetään keväällä, yleensä huhti-toukokuun aikana. Näyttelykutsu julkaistaan Islanninhevonen-lehdessä ja/tai Islanninhevosyhdistyksen nettisivuilla.

NÄYTTELYYN OSALLISTUVAT HEVOSET JA ESITTÄJÄT

Näyttelyyn saavat osallistua kaikki puhdasrotuiset yli 1-vuotiaat islanninhevoset. Hevosen tulee olla sekä Suomen Hippoksen että Suomen Islanninhevosyhdistyksen rekisterissä.

1- ja 2-vuotiaat oriit ja tammat arvostellaan rakenteen ja liikkeiden (irtojuoksutus) osalta sanallisesti. 3-vuotiaat rakenteen osalta numeroin ja liikkeet sanallisesti. 5-vuotiaat ja vanhemmat hevoset tulee esittää kokonaisarvostelussa.

4-vuotiaan voi esittää rakennearvostelussa vuodesta 2007 alkaen. Nelivuotias tamma voi osallistua joko rakenne- tai kokonaisarvosteluun. 3-4–vuotias islanninhevosori voi saada rajoitetun jalostukseenkäyttöoikeuden vuodeksi viidelle tammalle, mikäli se on saavuttanut rakenteen kokonaispisteet 8,00 eikä mikään kohta ole alle 7,5 pistettä (poikkeuksena jouhet) sekä suorittanut hyväksytyn juoksutuskokeen.

1-3-vuotiaan ruunan voi esittää näyttelyssä vaikka vuosittain, 4-vuotiaan ja vanhemman voi tuoda näyttelyyn kerran vanhempien jälkeläisarvostelua varten.

© Johanna Viitanen
5-vuotias Hrynjandi ja Anu Mehtonen keväällä 2004 Inkoossa

HEVOSEN JA ESITTÄJÄN VARUSTEET

KENGITYS

Kaikkien ratsastuskokeeseen osallistuvien hevosten pitää olla kokonaan kengitettyjä (neljä kenkää). Kengityksen tulee olla mahdollisimman hyvin tehty ja kavion on oltava samassa linjassa vuohisen kanssa. Kavion tulee olla luonnollisen pituinen eikä yli yhdeksää (9,0) senttiä. Poikkeus 9,0 sentin sääntöön voidaan tehdä, mikäli hevonen on säkäkorkeudeltaan 137-144 cm. Näille hevosille sallitaan kavion pituudeksi 9,5 senttiä. Mikäli hevosen säkäkorkeus on 145 cm tai yli, sallitaan kavion pituudeksi 10,0 cm. Etu- ja takakavion pituus voi erota toisistaan korkeintaan 2,0 cm.

Kaikkien neljän kengän on oltava keskenään materiaaliltaan samanlaiset eivätkä ne saa ylittää raudan ominaispainoa. Kengät voivat olla paksuudeltaan korkeintaan 8 mm ja leveydeltään 23 mm. Kaikkien neljän kengän on oltava materiaaliltaan ja leveydeltään samanlaiset. Etu- ja takakenkien paksuudessa sallitaan korkeintaan 2 mm ero.

Kengän täytyy sopia kavioon. Kenkä ei saa ylittää kavion etuseinän luonnollista jatketta eikä takana päkiäisen luotisuoraa jatketta. Koko- tai rengaspohjallisten tai minkäänlaisten keinotekoisten materiaalien käyttö kavion suojaamiseksi tai korjaamiseksi ei ole sallittua.

Jos käytetään hokkeja, on käytettävä kahta tavallista hokkia tai hokkinaulaa per kenkä kannalla. Hokkien tulee sopia kengän kokoon. Hokkien maksimikoko on (pituus x leveys x korkeus) on 15 mm x 15 mm x 12 mm. Hitsatut vahvistukset ovat kiellettyjä.

HEVOSEN VARUSTEET

Satulat
Kaikki satulat ja vastaavat, jotka sopivat islanninhevosille eivätkä vahingoita hevosta tai aiheuta sille epämukavuutta, ovat sallittuja.

Raippa
Raippa on sallittu, maksimipituus 120 senttiä sisältäen tupsun.

Suojat
Suojille suurin sallittu kokonaispaino on 120 grammaa (kumibootsien tai jännesuojien kokonaispaino per jalka), ja suojien pitäisi olla tummat, mustat tai ruskeat. Jos suojia käytetään ratsastuskokeen aikana, niitä ei saa vaihtaa suorituksen aikana. Jos suoja putoaa, se on laitettava takaisin paikalleen ennen kuin ratsastaja jatkaa suoritusta.

Kuolaimet
Kaikki kuolaimet, jotka sopivat islanninhevosille eivätkä vahingoita hevosta tai aiheuta sille epämukavuutta, ovat sallittuja.

Turparemmit
Kaikki turparemmit, jotka sopivat islanninhevosille eivätkä vahingoita hevosta tai aiheuta sille epämukavuutta, ovat sallittuja.

Viime kädessä näyttelyn päätuomari päättää, onko varuste sallittu.

Näyttelynumeron on oltava rakenne- ja ratsastusarvostelun aikana näkyvissä.

Hevosen esittäjän on käytettävä kypärää mittauksen, rakenne- ja ratsastusarvostelujen aikana.

© Johanna Viitanen
yksivuotiaat tammavarsat, kevät 2005

NÄYTTELYN KULKU

Näyttelypaikalla ensimmäiseksi ilmoittaudutaan, varaudutaan esittämään kuitti suoritetuista maksuista, esitetään rokotusmerkinnät passista tai erilliseltä rokotuskortilta ja saadaan näyttelyn käsiohjelma. Jokaisella tulee olla omat  numerot. Näistä tarkemmin näyttelyyn ilmoitettujen hevosten omistajille lähetettävässä näyttelykirjeessä.

Mittaus. Hevosen näyttelysuoritus alkaa mittauksella. 1- ja 2-vuotiaat mitataan nauhamitalla, vanhemmat myös tankomitalla. Mittauspaikalla saa hevosen esittäjän lisäksi olla yksi avustaja. Mittauksesta siirrytään rakennearvosteluun käsiohjelman mukaisessa järjestyksessä.

Rakennearvostelu. Rakennearvostelussa hevonen tulee esittää suitsittuna mahdollisimman kevyesti, esim. kuolaimet, niskahihna ja ohjat, varsoilla riimu. Rakennearvostelun aikana ei saa käyttää suojia. Rakennearvostelussa (ja oriin eläinlääkärintarkastuksessa) hevosen tulee osata kävellä ja ravata tai töltätä suorana esittäjänsä rinnalla, myös varsojen. (Esittäminen on harjoiteltava kotona ennen näyttelyä!) Muutoin hevosen tulisi arvostelun aikana seistä ryhdikkäänä sivuttain tuomareihin nähden. Hevosen tulisi olla tottunut jalkojen tunnusteluun ja nosteluun. Kaviot on hyvä puhdistaa ennen arvostelua ja esittäjä voi varmuuden vuoksi pitää kaviokoukun taskussaan. Varsat arvostellaan ensin yksittäin rakenteen osalta ja irtojuoksutetaan sitten 2-3 varsan ryhmissä. Kiinniottamista on hyvä harjoitella etukäteen.

Ratsastusarvostelut. Ensimmäinen ratsastusarvostelu alkaa yleensä välittömästi kun kaikki hevoset on rakennearvosteltu. Ratsastusarvostelu suoritetaan suoralla radalla, johon on merkitty aloitus- ja lopetuspaikat (pituus vähintään 200 metriä). Ensimmäisen ratsastusarvostelun aikana hevonen voidaan esittää suoralla 4-5 kertaa edestakaisin. Tämän jälkeen ratsastava tuomari kokeilee hevosta, lähinnä eteenpyrkimyksen ja luonteen arvostelua varten. Toista ratsastusarvostelua varten hevoset jaetaan ryhmiin, paremmuusjärjestykseen jos mahdollista. Esittäjät saavat ensimmäisen ratsastusarvostelun pisteet ennen ryhmäarvostelua, jossa heidän on mahdollista yrittää korottaa pisteitä (toisen ratsastusarvostelun aikana pisteet eivät voi enää laskea). Toisen arvostelun aikana hevosen saa esittää radalla korkeintaan kolme (3) kertaa edestakaisin. Tuomareiden pyynnöstä voidaan esityskertoja lisätä.

Kantakirjaaminen ja palkitseminen. Näyttelyssä saatujen yhteispisteiden hyväksyminen kantakirjaustulokseksi vahvistetaan allekirjoittamalla hyväksyntä ENNEN näyttelypaikalta poistumista. Palkinnot jaetaan viimeisten ratsastusarvostelujen jälkeen. Varsat ja nuoret hevoset palkitaan heti omien luokkiensa jälkeen. Suomen Hippos maksaa palkkioita I ja II palkinnon saavuttaneiden varsojen ja aikuisten hevosten omistajille. Varsojen palkkioista 30 % maksetaan kasvattajalle ja 70 % omistajalle. Näyttelypalkkiot suoritetaan omistajan tilille jälkikäteen. Näyttelypalkkiot (islanninhevoset palkitaan isojen ponien palkkioluokan mukaan).

Verinäytteet ja eläinlääkärintarkastus. Kaikista kantakirjattavista hevosista otetaan verinäyte (jollei sitä ole jo aiemmin tehty) polveutumisen varmistamiseksi. Kaikille kokonaisarvosteluun osallistuville tammoille sekä jalostukseen tarjottaville oreille tehdään näyttelypaikalla eläinlääkärintarkastus, jonka tarkka ajankohta ilmoitetaan näyttelypaikalla. Lisäksi omistajat täyttävät hevosista esitietolomakkeen, joka luovutetaan näyttelyssä tarkastuksen yhteydessä eläinlääkärille. Esitietolomake toimitetaan kotiin postitse ennen näyttelyä.

Aiemmin arvosteltujen tammojen kantakirjaus: aiemman FIZO:n mukaisen arvostelun saaneet tammat voidaan kantakirjata Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä ilman näyttelyssä käymistä. Tämä koskee ainoastaan mikrosirutettuja tammoja, joiden arvostelu on tehty vuonna 2003 tai sen jälkeen ja joiden arvosteltavat ominaisuudet ovat yhteneväisiä Suomen nykyisen arvostelujärjestelmän kanssa. Kantakirjaan merkittävä tulos lasketaan Suomen käyttämillä kertoimilla. Arvostelutuloksen on tietenkin ylitettävä kantakirjausraja Suomessa.

Kätevimmin näyttelytuloksen vahvistaminen käy rekisteröinnin yhteydessä, mutta erikseenkin voi tunnistajaa tai eläinlääkäriä pyytää ottamaan tammasta verinäytteen DNA-testiä varten. Tamman passi lähetetään Hippokseen ja liitetään mukaan toivomus näyttelytuloksen vahvistamisesta. Passin lunastuksen yhteydessä maksetaan kantakirjausmaksu 50 euroa, DNA-/isyystutkimus 55 euroa ja mahdollisesti pieni käsittelymaksu.

Jos haluat varmistaa tammasi näyttelysuorituksen kelvollisuuden ota yhteyttä jalostusvaliokuntaan.

Jalostusta haittaavat viat ja sairaudet

MUUTA HUOMIOITAVAA

Näyttelyssä voi vahvistaa islantilaisen tai FEIF-järjestelmän mukaisen arvostelun. Hevonen kuitenkin osallistuu näyttelyyn, ja jos käyntiä ei ole arvosteltu, esitetään käynti ratsastettuna. Oikeaksi todistettu kopio arvostelupöytäkirjasta on toimitettava tuomareille ennen näyttelyn alkua.

Islanninhevosen kantakirjaluokkaa voi myöhemmin korottaa. Parhaat yhteispisteet määräävät kantakirjaluokan.

Suomen Hippoksen jalostusohjesäännöt löytyvät Suomen Hippoksen sivuilta.

Hevosen käsittely näyttelyssä