Työhuone PM 2010 -projektihuone

Astutustoiminta

Islanninhevonen on puhdas rotu, jota ei pidä risteyttää muiden hevos- tai ponirotujen kanssa.

PUHDASROTUINEN ISLANTILAINEN

Islanninhevonen on puhdas rotu, jota ei pidä risteyttää muiden hevos- tai ponirotujen kanssa. Puhdasrotuinen islanninhevostamma astutetaan aina puhtaalla islanninhevosoriilla! Astutukseen käytettävällä islanninhevosoriilla on oltava jalostukseenkäyttöoikeus, muutoin jälkeläinen ei saa näyttely- eikä kantakirjaoikeutta. Jalostukseenkäyttöoikeuden myöntää Suomen Hippos ry.

Saadakseen jalostukseenkäyttöoikeuden Suomessa oriin on saavutettava islanninhevosnäyttelyssä tietty pisteraja. Islantilaisen ja/tai FEIF-järjestelmän mukaisen arvostelun tulos vahvistetaan näyttelyssä. Oriin on läpäistävä yksityiskohtainen eläinlääkärintarkastus ja saatava jalostuskäyttöä puoltava röntgenlausunto. Lisäksi oriista otetaan verinäyte polveutumisen varmistamiseksi ja vuosittain ennen astutuskauden alkua CEM-testi tarttuvan kohtutulehduksen riskin poissulkemiseksi. Jalostukseenkäyttöoikeuden saanut ori ei saa ottaa vastaan muunrotuisia tammoja.

Suomessa on tällä hetkellä useita hyviä islanninhevosoriita. Ehdokkaita mainostetaan yleensä keväisin Islanninhevonen-lehdessä. Lisäksi useimmilla oriilla kilpaillaan aktiivisesti.

SIHY:n jalostusvaliokunta ei anna virallisia eikä epävirallisia orisuosituksia, mutta valiokunnalta voi pyytää apua oriiden ja niiden jälkeläisten tietojen etsimisessä. Jalostussivuilta löydät laajat tiedot hyväksytyistä oriista sekä niiden näyttelyssä arvostelluista jälkeläisistä.


Todistukset ja rekisteröinti - tammanomistajat


Astutus- ja varsomistodistus

Kaikki jalostukseen hyväksytyllä oriilla astutettujen tammojen omistajat saavat oriinomistajalta astutustodistuksen, jonka alaosassa on varsomistodistus. Varsomisen tapahduttua tammanomistajan tulee lähettää varsomistodistus huolellisesti täytettynä oman alueen hevosjalostusliittoon. Varsomistodistus palautetaan myös silloin, kun tamma on jäänyt tyhjäksi, luonut tms. Luomistapauksissa mukaan liitetään eläinlääkärintodistus.

Syntymätodistus

Saatuaan tiedon varsan syntymästä oriinpitäjä toimittaa tammanomistajalle varsan allekirjoitetun syntymätodistuksen, minkä perusteella varsa voidaan rekisteröidä. Syntymätodistuksen toimituksen ehtona on, että astutus- ja varsamaksut on suoritettu oriinpitäjälle.

Rekisteröiminen

Varsan rekisteröimisilmoituksen (tunnistus) täyttää Suomen Hippos ry:n virallinen tunnistaja, jolle varsan syntymätodistus ja mahdollinen omistajanvaihdosilmoitus annetaan. Tunnistaja tai oma eläinlääkäri ottaa varsasta myös verikokeen polveutumismääritystä varten. Tunnistaja lähettää paperit Suomen Hippokseen, mistä varsan rekisteritodistus toimitetaan postiennakolla varsan omistajalle. Varsa on ilmoitettava rekisteröitäväksi tunnistajalle syntymävuoden loppuun mennessä; loka-joulukuun aikana syntyneet varsat tunnistetaan syntymää seuraavana vuonna. Tunnistajan saa lähimmästä hevosjalostusliitosta.

Omistussuhteet

Jotta varsan kasvattajaksi rekisteröitäisiin oikea henkilö, tamman omistajanvaihdokset tai vuokrasopimukset pitää olla rekisterissä varsan syntymähetkellä.

Hevosjalostusliittojen osoitteet löytyvät astutustodistuksesta ja Suomen Hippoksen sivuilta.


Todistukset ja rekisteröinti - oriinomistajat


Astutusluettelot palautetaan Suomen Hippoksen ratsu- ja poniosaston sijasta oman alueen hevosjalostusliittoon yleensä 15.10 mennessä.

Tammanomistajat palauttavat varsomistodistukset oman alueen hevosjalostusliittoon. Näin siksi, että hevosjalostusliittojen tunnistajat saisivat tiedon omalla alueellaan syntyvistä varsoista ja pystyisivät suunnittelemaan tunnistuskäynnit alueellaan paremmin.

Astutusluetteloiden täyttäminen ja astutuskirjat jalostusohjesäännön mukaisesti oriinpitäjän tulee pitää astutusluetteloa kaikista oriin astumista tammoista. Luetteloon merkitään kaikki oriilla astutetut tammat astutusten mukaisessa järjestyksessä. Oriin kanssa laitumella olleen tamman kohdalle tulee merkitä laitumellaoloaika, muuten merkitään astutuspäivämäärät kiimoittain. Luetteloon tulee merkitä myös ne tammat, jotka ovat olleet oriin kanssa laitumella varsinaisen astutuskauden ulkopuolella tai jotka eivät ole näyttäneet kiimaa ja ovat kuitenkin olleet oriin kanssa.

Jos tammaa ei ole merkitty astutuslistaan astutusvuonna, varsan sukutauluun tulee isäoriin kohdalle merkintä "EI HYVÄKSYTTY". Tämä tarkoittaa varsan näyttely- ym. oikeuksien menettämistä.

Luetteloon tulee merkitä tamman nimi kokonaisuudessaan, tamman rekisterinumero, rotu ja omistajatiedot. Astutusluettelot toimivat rekisteröinnin pohjana. Tiedot syötetään tietokoneelle jo astutusvuonna. Puutteellisesti täytetyt luettelot palautetaan oriinpitäjälle. Astutuksen tapahduttua astutustodistuksen päällimmäinen sivu annetaan huolellisesti täytettynä tammanomistajalle. Kun tamma varsoo / luo / jää tyhjäksi, täyttää tammanomistaja astutustodistuksen varsomisosan ja lähettää sen hevosjalostusliittoon. Oriinpitäjä kirjoittaa varsalle syntymätodistuksen, kun hän on saanut tiedon varsomisesta ja kaikki sovitut maksut on suoritettu. Lomakkeen alin osa jää oriinpitäjälle.

Oriinomistaja puolestaan lähettää tammanomistajalle syntymätodistuksen, joka luovutetaan tunnistajalle, kun varsa rekisteröidään Suomen Hippoksen yleiseen hevosrekisteriin. Suomen Hippos kokoaa tiedot astutus- ja varsomistilastoihin.